Prawo w przypadku praw autorskich do utworu

Kancelarie prawne mogą doradzać nam w bardzo wielu obszarach, także w zagadnieniach związanych z prawem autorskim, w tym przypadku mogą być to przykładowo umowy przenoszące prawa autorskie lub też umowy pozwalające na korzystanie z praw autorskich.

W drugim przypadku będzie to umowa licencyjna, która nie przenosi praw majątkowych, pozwalając na korzystanie z danego dzieła, może być to przykładowo utwór muzyczny. W tym przypadku właścicielem praw autorskich pozostaje twórca, lub też nabywca, osoba która występuje o licencję będzie posiadała uprawnienia określone w umowie. Oczywiście stworzenie odpowiedniej umowy należy opierać o zasady wykorzystania przedmiotu licencji.

Prawo w przypadku praw autorskich do utworu

Co powinna określać umowa licencyjna?

W zapisach licencyjnych może być określony opis danego utworu, wskazanie autora, może być to także opisanie pewnych parametrów technicznych. Oczywiście mogą być to przykładowo zdjęcia, fotografie, utwory muzyczne, przykładowo jeżeli firma będzie chciała w swojej reklamie wykorzystać zdjęcie czy też utwór danego wykonawcy, powinna podpisać odpowiednią umowę, dzięki której będzie mogła legalnie korzystać z danego dzieła. Podobnie w przypadku stron internetowych, kiedy będziemy musieli wykorzystać grafikę w celu promocji naszej firmy, również powinniśmy sprawdzić czy dana grafika lub też fotografia nie jest objęta prawami autorskimi.

W licencji powinien znaleźć się zapis na temat pól eksploatacji utworu, będzie to sposób w jaki wykorzystany będzie utwór, dodatkowo można określić także zasady użyczenia, najmu oryginału, różnych reprodukcji. Oczywiście mogą to być także przykładowo ulotki, w tym przypadku powinniśmy określić ilość, nośnik tak aby ustalić wszystko z właścicielem licencji czy też artystą, który wykonał daną grafikę. Niekiedy agencje reklamowe mogą korzystać z pomocy prawnej chcąc podpisać umowę na wykorzystanie danej fotografii, utworu muzycznego, tak aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami związanymi z naruszeniami praw autorskich.

Z pewnością umowa licencyjna powinna chronić prawa obu stron, zarówno właściciela dzieła jak i podmiotu, który będzie go używał. Z pewnością sporządzenie szczegółowej umowy licencyjnej pozwoli rozwiać ewentualne wątpliwości co do sposobu wykorzystania danego utworu.